– veškeré zemní a výkopové práce

– HTÚ (hrubé terénní úpravy)
– terénní úpravy

– sadové úpravy
– stabilizace zemin
– sanace svahů a pozemků
– demolice objektů pomocí malé i těžké mechanizace
– odvoz a likvidace stavební suti včetně recyklace

– kompletní příprava staveniště

– násypy