– rekultivace skládek

– zřízení nových skládkových těles
– odpadové hospodářství – uložení, likvidace, recyklace