– výstavba, rekonstrukce a přeložky vodovodních sítí

– výstavba, rekonstrukce a přeložky kanalizačních sítí
– výstavba, rekonstrukce a přeložky plynových sítí

– výstavba, rekonstrukce a přeložky ostatních IS