– výstavba a rekonstrukce cyklostezek

– výstavba a rekonstrukce lesních a polních cest
– výstavba a rekonstrukce asfaltových komunikací

– výstavba a rekonstrukce veškerých zpevněných ploch, parkovišť
– pokládka zámkové dlažby
– výstavba a rekonstrukce veškerých pozemních komunikací